Statens Serum Institut medinfo.dk - en service fra SOA

medinfo.dk - en service fra SOA

Hvem er SOA?

Afdeling for Standardisering og It-arkitektur (SOA) er en afdeling under National Sundheds-it, som er en sektor under Statens Serum Institut (SSI).
Vi står for vedligeholdelsen af diverse klassifikationer, der anvendes ved indberetning til forskellige systemer, herunder Landspatientregisteret.

Hvad er medinfo.dk?

medinfo.dk er et publiceringsværktøj, hvor centrale klassifikationer publiceres i en hierarkisk træstruktur. Du kan læse mere om klassifikationerne på SSI's hjemmeside her.

De tjenester vi udbyder fra dette website er:

SKS-værktøjerne

er en række online-værktøjer, som giver adgang til en database med aktuelle poster fra Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) og Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) opstillet i et hierarki. Databasen opdateres løbende, og værktøjerne er således altid up-to-date.

Diagnoser i dødsattesten

er en hierarkisk fremstilling af de diagnoser, som kan anvendes ved udfyldelse af dødsattesten i Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI).